Նախագծեր, Անվտանգություն և առաջին օգնություն, Առաջին բուժօգնություն

Էյֆորիա

Էյֆորիան (հին հուն․՝ εὐφορία «պտղաբերություն», из εὖ «լավ» + φορέω «կրող», այսինքն` բառացիորեն «լավը կրող») այն վիճակն է, որի մեջ մարդը ընկնում է կամ ուղեղում թթվածնի ոչ բավարար քանակից, կամ թմրանյութերի[1] օգտագործումից[2][3]։ Կարող է առաջանալ նաև երաժշտությունից, երաժշտություն գրելիս և պարելիս[4][5]: Էյֆորիան նաև հատուկ նյարդոլոգիական խանգարումների համախտանիշ է: Ռոմանտիկ սերը և մարդու սեռական ցիկլը նույնպես կարող են առաջացնել էյֆորիա: Էյֆորայի ժամանակ արյան մեջ բարձրանում են երջանկության հորմոները: Պոզիտիվ հուզական խանգարումներից հուզական վիճակների և հակազդումների ախտահարումներից մեկի՝ հիպերթիմիայի արտահայտվող ձևերից է։ Էյֆորիան հուզական վիճակ է, որը բնութագրվում է բարձր տրամադրությամբ, ուրախության և երջանկության զգացումով, ֆիզիկական և հոգեկան բարձր տոնուսով։ Էյֆորիկ վիճակը բացառում է որևէ բացասական ապրում և չի համապատասխանում ոչ շրջակա իրականությանը, ոչ էլ՝ հիվանդի ֆիզիկական վիճակին։ Քննադատությունը սեփական «ես»-ի և իրականության նկատմամբ իջած է։

Բովանդակություն

Հոգեբուժության մեջ

Հիվանդագին բարձր տրամադրության ձև է, որ բնորոշ է խաղաղ երանության, խաղաղ երջանկության վիճակին: Ի տարբերություն հիպերտեմիայի` էյֆորիային հատուկ չէ շարժողական և ինտելեկտուալ ակտիվությունը, ընդհակառակը, կարող է դիտվել մտային ակտիվության անկում:

Նարկոլոգիայի մեջ

Երևույթը, որ նարկոտիկ արբեցման սինդրոմների մի մասն է կազմում, հոգեկան վիճակի փոփոխությունն ու այն մարդու սոմատիկ տարբեր զգացումներն են, ով գտնվում է թմրամիջոցների ազդեցության տակ: Այսինքն` լայն իմաստով էյֆորիան իր մեջ ոչ միայն ներառում է էմոցիոնալ փոփոխությունները, այլ նաև հոգեկան և մարմնական զգացումների մի ամբողջ շարք, ինչի շնորհիվ մարդը հասնում է դրական էմոցիոնալ փոփոխության:

Էյֆորիայի կառուցվածքը տարբեր է արբեցման տարբեր վիճակների համար, որ տարբեր թմրամիջոցների օգտագործման հետևանքով կարող է ստեղծվել: Ալկոհոլի և քնաբեր դեղամիջոցների հետևանքով առաջացած էյֆորիան դրսևորվում է էմոցիոնալ հոգեվիճակի փոփոխությամբ, որ ուղղորդվում է շարժական և ինտելեկտուալ ունակությունների արգելակման հաճելի զգացմամբ: Օպիատային էյֆորիան բնութագրվում է էմոցիոնալ հանգստի սոմատիկ հաճույքով` առանց ինտելեկտուալ արգելակման երանելիության ֆոնի: Գրավչանյութերի օգտագործման պարագայում դրական էմոցիաների փոփոխությունը երկրորդական է և դրսևորվում է ֆիզիկական և ինտելեկտուալ պայծառությամբ, կենսուրախության ընդհանուր բարձրացմամբ: Հոգեմետ դեղերի և կաննաբինոիդների ազդեցությամբ էյֆորիան դրսևորվում է ընկալման և մտածողության փոփոխությամբ, գիտակցության ֆանտաստիկ վիճակով:

Չնայած հոգեկանի տարբեր փոփոխություններին, որ առաջանում են տարբեր նարկոտիկ նյութերի ազդեցությամբ` կարելի է նշել, որ ինչքան շատ են արտահայտվում հետևյալ նշանները, այդքան ուժեղ էյֆորիա է զգում մարդը.

  • հոգեկան անհավասարակռություն և անկառավարելիություն
  • հոգեկան գործունեության դիսոցիացիա
  • խորության, անպատժելիության, անհասկանալիության զգացում։
Նախագծեր, Առաջին բուժօգնություն, Առցանց դպրոց

Հույզեր

Հույզերհոգեկան վիճակներ են՝ կապված նյարդային համակարգի հետ[1][2][3]։ Առաջացնում են քիմիական փոփոխություններ, որոնք տարբեր կերպ կապված են մտածողության, զգացմունքների, վարքային հակազդումների և հաճույքի կամ տառապանքի աստիճանի հետ[4][5]։ Ներկայումս գիտական համաձայնեցված սահմանում չկա։ Հույզերը հաճախ միահյուսում են տրամադրությունըխառնվածքըանհատականությունըմոտիվացիան[6]։

Վերջին երկու տասնամյակների ընթացքում հույզերի ոլորտում հետազոտությունները էականորեն աճել են՝ ներառելով բազմաթիվ ոլորտներ․ հոգեբանություննյարդագիտությունբժշկությունպատմությունհույզերի սոցիոլոգիա և ինֆորմատիկա։ Բազմաթիվ տեսություններ, որոնք փորձում են բացատրել հույզերի առաջացումը, նեյրոբիոլոգիան, փորձը և գործառույթները միայն նպաստել այդ ոլորտի ավելի ինտենսիվ հետազոտությանը[7]։

Հույզերը կարող են սահմանվել որպես դրական կամ բացասական փորձ՝ կապված որոշակի ձևի ֆիզիկական ակտիվության հետ։ Հույզերն առաջացնում են տարբեր ֆիզիկական, վարքային և կոգնիտիվ փոփոխություններ։ Հույզերի առաջնային դերը հարմարվողական վարքի մոտիվացիան է[8][9]։

Որոշ տեսություններում ճանաչողությունը հույզերի կարևոր ասպեկտն է։ Այն գործողությունը, որն առաջին հերթին ազդում է հույզերի վրա՝ զգացողություններն են, որոնք կարող են թվալ չմտածված, բայց մտավոր գործողություններ դեռևս անհրաժեշտ են, հատկապես՝ մեկնաբանման պրոցեսում։ Օրինակ՝ գիտակցումը, որ մենք վտանգավոր իրադրությունում ենք և մեր մարմնի նյարդային համակարգի հետագա գրգռումը մեր վախի զգացողության անբաժանելի փորձառությունն է։ Ինչևէ, ըստ այլ տեսության հույզերը անջատ են և կարող են նախորդել ճանաչողությանը[10]։ Բնորոշվում է վերբալ մեկնաբանություններով, որը նկարարգրում է ներքին վիճակը[11]։

Հույզերը կոմպլեքսային են։ Ըստ որոշ տեսությունների՝ դրանք զգացողությունների վիճակներ են, որոնք հանգեցնում են մեր վարքի ֆիզիկակական և հոգեբանական փոփոխություններին[5]։ Հույզերի ֆիզիոլոգիան անմիջականորեն կապված է նյարդային համակարգի արթմնիության հետ։ Հույզերը նաև կապված են վարքային կանխատրամադրվածության հետ։ Էքստրավերտները ավելի հակված են լինել սոցիալական և ի ցույց դնել իրենց հույզերը, մինչդեռ ինտրովերտները այդքան էլ սոցիալական էակներ չեն և հակված են վերահսկելու իրենց հույզերը։ Հույզերը հաճախ դրական կամ բացասական մոտիվացիայի շարժիչ ուժերից են[12]։ Ըստ այլ տեսությունների՝ հույզերը բռնությունների պատճառ չեն, այլ պարզ բաղադրիչների համախտանիշ, որոնք կարող են ներառել մոտիվացիաները, զգացողությունները, վարքը և ֆիզիկակակն փոփոխությունները, բայց այս բաղադրիչներից ոչ մեկ հույզ չէ[13]։

Հույզերը ներառում են տարբեր կոմպոնենտներ, ինչպիսիք են՝ սուբյեկտիվ փորձը, ճանաչողությունը, արտահայտիչ վարքը, հոգեֆիզիոլագիական փոփոխությունները և օժանդակող վարքը։ Գիտնականները փորձել են նույնականցնել հույզերը այս կոմպոնենտներից մեկի հետ․ Վիլյամ Ջեյմսը՝ սուբյեկտիվ փորձի, բիհեյվորիստները՝ օժանդակող վարքի, հոգեֆիզիոլոգները՝ ֆիզիոլագիական փոփոխությունների հետ և այլն։ Վերջերս հույզերը կապում են նշված բոլոր կոմպոնենտների հետ, որոնցից յուրաքանչյուրը դասակարգվում է մի փոքր տարբեր՝ կապված ակադեմիական կարգի հետ։ Հոգեբանությունում և փիլիսոփայությունում հույզերը սովորաբար իրենց մեջ ներառում են սուբյեկտիվ, զգացողական փորձառություն, որն առաջին հերթին բնութագրվում է հոգեֆիզիոլոգիական փորձով, բիոլոգիական ռեակցիայով և մտավոր վիճակներով։ Հույզերի նման բազմաբաղադրիչ նկարագրությունը հանդիպում է սոցիոլոգիայում։ Օրինակ՝ Պեգի Թոիտսը[14] հույզերը նկարագրում է որպես ֆիզիոլոգիական բաղադրիչ, որը ներառում է մշակութային և էմոցիոնալ կողմեր (զայրույթ, զարմանք և այլն), մարմնի արտահայտիչ գործողություններ։

Հույզը (լատ.՝ emoveo՝ ցնցում, անհանգստացում), միջին տևողությամբ հոգեբանական գործընթաց է[15], որն արտացոլում է սուբյեկտիվությունը գնահատող վերաբերմունք՝ գոյություն ունեցողի կամ հնարավոր իրավիճակների և օբյեկտիվ աշխարհի նկատմամբ: Հույզերը բնութագրվում են հետևյալ բաղադրիչներով՝ անհանգստություններով կամ հոգեկանում հույզերի զգացողության գիտակցմամբ, գործընթացներ՝ նյարդային համակարգում կատարվող իրադրությունով՝ էնդոկրին համակարգ, շնչառական, մարսողական և օրգանիզմի մնացած համակարգով, հույզերը արտահայտիչ են նաև դեմքի վրա[16]: Հույզերը տարբերվում են մյուս տեսակի հուզական գործընթացներիցԱֆֆեկտզգացմունք և տրամադրություն[17]:

Հուզական գործընթացներ և վիճակներ կամ հույզեր (այդ տերմինի նեղ իմաստով), զգացմունքիապրման սովորական և բնորոշ ձև։ Այլ կերպ ասած, հույզը որևիցե զգացմունքի անմիջական վերապրումն (ընթացումն) է։ Օրինակ՝ հույզ է կոչվում ոչ թե հենց երաժշտության նկատմամբ ունեցած սերը, որպես մարդու մեջ արմատացված առանձնահատկություն, այլև հաճույքի, հիացումի վիճակ, որն ապրում, զգում է վերջինս, երբ լսում է վարպետորեն կատարվող երաժշտական ստեղծագործություն։ Այդ նույն զգացմունքը ապրվում է վրդովմունքի, բացասական հույզի ձևով, երբ երաժշտական ստեղծագործությունը լսում ենք վատ կատարմամբ։

Հույզերը հոգեկան երևույթների շրջանակներում հանդիսանում են կարևորագույն բարդ գործընթացներ, որոնք զուգակցվում են հոգեկան բոլոր երևույթների հետ: Հույզերը ունի առաջացման սկիզբ, ընթացք, զարգացում և ավարտ:

Հույզերը արտահայտում են սուբյեկտի վերաբերմունքը շրջապատող աշխարհի օբյեկտների և սուբյեկտների նշանակելի լինելու նկատմամբ: Այն պահանջմունքների գոյության սուբյեկտիվ ձևն է. հույզերը սուբյեկտի համար ազդակ են հանդիսանում արտաքին օբյեկտների կարևորությունը գնահատելու համար և դրդում են ուղղելու իրենց գործունեության ուղղվածությունը: Հույզերը արտացոլում են սուբյեկտի վերաբերմունքը աշխարհի և ինքն իր նկատմամբ, պահանջմունքների բավարարված կամ անբավարարված լինելը նաև ապագայում դրանց բավարարվածության հնարավոր և անհնարին լինելը[18]:

Նախագծեր, Ամառային ճամբար, Առցանց դպրոց

Ամառային Ճամբարի իմ մասնակցությունը

Ամառային ճամբարի օրերին ես մասնակցելու եմ ՝

Ավետիս Պետրոսյանի լուսանկարչական նախագծին

Դիանա Բարսեղյանի Մեր գյուղը նախագծին

Էմմա Սարգսյանի, Սեդա Գևորգյանի և Ռոբերտ Գագինյանի ՝ հոգեբանության նախագծին

Նարինե Մակարյանի ՝ Ճանաչում ե՞նք հունիսյան դեղաբույսերը՝ արևքուրիկ, դաղձ, ուրց, երիցուկ և այլն

Անի Բարսեղյանի և Լիանա Մելիքսեթյանի ընթերցողական  նախագծին։

Իրավունքի հիմունքներ

Ժառանգական իրավունք մայիսի 11-15

1.Որոնո՞ք են ժառանգության հիմքերը։

Ժառանգությունը կատարվում է ըստ կտակի կամ ըստ օրենքի։Ժառանգությունը կատարվում է ըստ օրենքի, եթե չկա կտակ կամ դրանում սահմանված չէ ամբողջ ժառանգության ճակատագիրը։

2.Ե՞րբ և որտե՞ղ է բացվում ժառանգությունը։

Ժառանգության բացման վայրը ժառանգատուի բնակության վերջին վայրն է։Եթե այդ վայրն արտասահմանում է կամ անհայտ է, ապա բացման վայր է համարվում ժառանգության զանգվածի մեջ մտնող անշարժ գույքի կամ դրա առավել արժեքավոր մասի գտնվելու վայրը։

3.Ովքե՞ր ունեն ժառանգության պարտադիր բաժնի իրավունք կտակի դեպքում։

Պարտադիր բաժին է համարվում ժառանգի իրավունքը, անկախ կտակի բովանդակությունից, ժառանգելու այն բաժնի առնվազն կեսը, որը նրան կհասներ ըստ օրենքի ժառանգելու դեպքում։Պարտադիր բաժնի իրավունք ունեն ժառանգատուի երեխաները, ինչպես նաև հաշմանդամ կամ անգործունակ ճանաչված կամ 60 տարեկան դարձած ժառանգատուի զավակները, ամուսինը և ծնողները։

4.Ի՞նչ է պայմանով կտակը։

Կտակում ներառված պայմանը, որը ժառանգը չի կարող կատարել իր առողջական վիճակի կամ այլ օբյեկտիվ պատճառների ուժով, կարող է անվավեր ճանաչել ժառանգի հայցով։

5.Ո՞րն է կտակի ձևը, և ի՞նչ է փակ կտակը։

Կտակը պետք է կազմվի գրավոր ՝ նշելով այն կազմելու վայրը և ժամանակը, անձամբ ստորագրվի կտակարարի և վավերացվի նոտարի կողմից։Հակառակ դեպքում կտակն անվավեր է։Կտակը կտակարարի ցանկությամբ կարող է լինել փակ։Փակ կտակը պետք է գրի և ստորագրի անձամբ կտակարարը։Այս դեպքում նոտարը կտակը վավերացնում է առանց դրա բովանդակության հետ ծանոթանալու։

6.Ի՞նչ է կտակային հանձնարարությունը։

Ժառանգը, ում վրա կտակարարը դրել է կտակային հանձնարարության կատարումը, պետք է այն կատարի իրեն անցած ժառանգական գույքի արժեքի սահմաններում։Շահառուն իրավունք ունի հրաժարվել կտակային հանձնարարությունից։Այդ դեպքում ժառանգը, որը պարտավոր է կատարել կտակային հանձնարարությունը, ազատվում է այն կատարելու պարտականությունից։

7.Ո՞րն է ըստ օրենքի ժառանգության հերթականությունը։

Առաջին հերթի ժառանգներն են՝ ժառանգատուի երեխաները, ամուսինը և ծնողները։Ժառանգատուի թոռները ժառանգում են ներկայացման իրավունքով։

Երկրորդ հերթի ժառանգներն են՝ ժառանգատուի հարազատ եղբայրները և քույրերը։Ժառանգատուի եղբայրների և քույրերի երեխաները ժառանգում են ներկայացման իրավունքով։

Երրորդ հերթի ժառանգներն են՝ ժառանգատուի ինչպես հայրական, այնպես էլ մայրական կողմի պապը և տատը։

Չորրորդ հերթի ժառանգներն են՝ ժառանգատուի ծնողների եղբայրները և քույրերը(հորեղբայրները, հորաքույրները, քեռիները, մորաքույրները)։

8.Ի՞նչ կարգով և ի՞նչ ժամկետում է ընդունվում ժառանգությունը։

Ժառանգությունն ընդունված է համարվում, երբ ժառանգը սկսում է փաստացի տիրապետել կամ կառավարել ժառանգված գույքը, ներառյալ, երբ ժառանգը՝ 1․ միջոցներ է ձեռնարկել գույքը պահպանելու և այն երրորդ անձանց ոտնձգություններից կամ հավակնություններից պաշտպանելու համար, 2․իր հաշվին կատարել է գույքը պահպանելու ծախսեր, 3․ իր հաշվից վճարել է ժառանգատուի պարտքերը կամ երրորդ անձանցից ստացել է նրան հասանելիք գումարները։Ժառանգությունն ընդունվում է ժառանգության բացման օրվանից վեց ամսվա ընթացքում։

9.Ինչպե՞ս է բաժանվում ժառանգությունն ըստ օրենքի ժառանգության դեպքում։

Ժառանգությունն ընդունած ժառանգներն իրավունք ունեն պահանջելու ժառանգության բաժանում։Բաժանումը կարող է կատարել ժառանգների համաձայնությամբ, իսկ համաձայնության բացակայության դեպքում ժառանգությունը բաժանում է դատարանը։

10.Ինչպե՞ս է կատարվում ժառանգության ձևակերպումը։

Ժառանգության ձևակերպումը կատարվում է ժառանգության իրավունքի վկայագիր տալու միձոցով։

Նախագծեր, Ամառային ճամբար, Առցանց դպրոց

Այն բույսերը որոնք օգտագործվում ենք մեր տանը։

Մասնակցում եմ իմ համակուրսեցու ՝ Նարինե Մակարյանի ճանաչում ե՞նք հունիսյան դեղաբույսերը նախագծին և կներկայացնեմ թե ինչ դեղաբույսեր ենք օգտագործում մեր տանը։

Մենք տանը օգտագործում ենք Մասուրի թուրմը ։Մասուրի եփուկը հանդիսանում է առողջության համար անհրաժեշտ վիտամինների ու միկրոտարրերի հսկայական աղբյուր: Նա բուժիչ հատկությունների լայն տիրույթ ունի` սկսած մրսածությունից մինչև մարսողական խանգարումներ: Այն իր բուժիչ հատկություններով ոչինչով չի զիջում շատ սինթեթիկ դեղատնային դեղամիջոցներին, որոնց յուրացման մակարդակը օրգանիզմի կողմից 5% է:

Օգտագործում ենք’ եղինջը։ Եղինջն ունի արտահայտված արյունահոսության դադարեցնող, հյուսվածքների ամբողջականությունը վերականգնող, միզամուղ, հակատենդային, խորխաբեր ազդեցություններ, ինչպես նաեւ աչքի ընկնող լուծողական, ցավազրկող հատկություններ: Այս առումով դեղաբույսը օգտագործվում է արգանդային, երիկամային, աղիքային, թոքային արյունահոսությունների ժամանակ։

Երիցուկի թուրմը նույն պես օգտագործում ենք,դեղատնային երիցուկը լայնորեն օգտագործվում է ժողովրդական բժշկության մեջ։ Բույսի պատրաստուկներն ունեն հանգստացնող, հականեխիչ, հակաբորբոքային, վարակազերծ հատկություն։ Բույսի եթերային յուղը լավացնում է շնչառությունը, լայնացնում գլխուղեղի անոթները։ Բույսի պատրաստուկներն օգտագործվում են բազմաթիվ հիվանդությունների դեպքում, ընդգրկվում են դեղաբուսային փնջերի մեջ։ Սուր և քրոնիկ ստամոքսաբորբի, ստամոքսի խոցի, կոլիտի դեպքում կիրառվում է երիցուկի, վաղենակի, հազարատերևուկի խառնուրդը։

ԵՒ նաև օգտագործում ենք եզան լեզու,Բուժական նպատակներով օգտագործում ենք բույսի տերևները և սերմերը, երբեմն՝ նաև արմատը։ Ունի ընդհանուր հանգստացնող, ճնշումն իջեցնող, խորխաբեր, խորխը ջրիկացնող, վերքը լավացնող, մանրէասպան, հյուսվածքների ամբողջականությունը վերականգնող ազդեցություններ։
Հայտնի է, որ նախկինում մարդիկ այն կիրառում էին վերքերը բուժելու և որպես օձի կծածի դեմ միջոց. արդյունավետությունը կարծես թե գիտականորեն հիմնավորված է։
Կիրառվում է բրոնխիտների, կապույտ հազի, բրոնխիալ ասթմայի, թոքերի պալարախտի, գաստրիտների, ստամոքսի և 12-մատնյա աղու խոցային հիվանդությունների (ցածր կամ բարձր թթվայնության պայմաններ) դեպքում։ Բույսի ջրաթուրմը և թարմ հյութը օգնում են վերքերի արագ մաքրմանը և սպիացմանը։ Թարախային վերքերի, չիբանների ժամանակ լավ լվացված, թարմ տերևը օգտագործվում է թրջոցի ձևով։

English, Նախագծեր

My ancestors

My ancestors were all heroes. Thanks to them, we have what we have today. I am proud of my grandfathers and I know my family tree. My ancestors took part in the war during the massacres, and the lack of weapons did not stop them from keeping their land, many of them died on the battlefield.
My ancestors were from Mush, they migrated during the massacres and found shelter in a village called «Chamrlu» in Aparan. However, they did not find rest there either. Adjacent to the village was the Kasakh River, the level of which rose to cover the whole village. My grandfather always says:
The birthplace is as precious as a parent, unforgettable as a parent and first love. The village is not on the map of Aparan now. The lower part of the district is flooded by the waters of the reservoir, the upper part has become a construction area.
The half-ruined St. George’s Church, the «Meloyents» Chapel, the Manuk Chapel and 2 barns remain.
The stones and creeks of the village have remained and will remain forever, the treatments coming from Aragats, the reduced Kasakh river, the crooked roads …
The cemeteries of Gorky and Sare districts remain.
In winter, the terrible snowstorm, the loud laughter of spring, the cool breeze of summer, the melancholy sky of autumn call on the living, call on those who come : » Don’t forget us, don’t forget us …
Nobody forgets. Even now, the young child of Kasakh says that he is from Aparan, he is from Chamrlu.
My grandfather always said that it was a paradise-like country with people worthy of paradise.
In the picture you can see our big family tree, my uncle wrote it with the help of my grandfather. My uncle published a book about me and my ancestors, but it is not available online. I will try to collect little by little and make it available to everyone.

Հայոց լեզու, Նախագծեր

Իմ նախնիները

Իմ նախնիները բոլորը եղել են հերոսներ։ Հերոսներ որոնց շնորհիվ ունենք այն , ինչ ունենք։  Ես հպարտ եմ իմ պապերով  և գիտեմ իմ տոհմածառը։ Պապերս կոտորածների ժամանակ մասնակցել են պատերազմին , զենք չունենալն էլ չի խանգարել նրանց իրենց հողը պահպանելու համար, շատերը մահացել են հենց կռվի դաշտում։ Պապերս Մշեցի են եղել, կոտորածների ժամանակ գաղթել են ,և ապաստան գտել Ապարանի <<Չամռլու>> անվանմամբ մի գյուղում։ Սակայն այդ տեղ էլ իրենք իրենց հանգիստը չեն գտել ։ Գյուղին կից եղել է Քասախ գետը, որի մակարդակը բարձրանալով ծածկել է գյուղը ամբողջությամբ ։  Պապս միշտ ասում էը`
ծնողի պես թանկ է ծննդավայրը, ծնողի ու առաջին սիրո պես անմոռաց։
Գյուղն այժմ չկա Ապարանի քարտեզի վրա. նրա ներքևի թաղը ողողում են ջրամբարի ջրերը, վերին թաղը դարձել է վարուցանքի տարածք։
Որպրես հուշ մնում է Ս. Գևորգ կիսավեր եկեղեցին , Մելոյենց մատուռը,  Մանկուկ մատուռը և 2 գոմեր։ Մնացել են ու հավետ էլ կմնան նրա քար ու քռաները, Արագածից եկող բուժումները, նվազած Քասախ գետը, կորացած ճանապարհները…
Մնացել են գերեզմանոցները` Գորկե ու Սարե թաղերի։
Ձմռանը վիշապաձայն բուքը, գարնան զրնգուն ծիծաղը, ամռան զովակարկաչ հովը, աշնան մելամաղձիկ երկինքը կանչում են ապրողներին, եկողներին կոչ անում մեզ չմոռանա~ք, մեզ չմոռանա~ք…
Ոչ ոք չի մոռանում. այժմ էլ Քասախցի թոթովախոս երեխան ասում է, որ ինքն ապարանցի է, չամրլեցի։
Պապս միշտ ասում էր ` Դրախտ երկիր էր, դրախտի արժանի մարդկանցով։
Նկարում’ մեր մեծ տոհմածառն է, պապիկիս օգնությամբ հորեղբայրս է գրել։ Նաև իմ և իմ նախնիների մասին հորեղբայրս գիրք է տպագրել, սակայն հասանելի չէ օնլայն տարբերակով։ Կաշխատեմ քիչ-քիչ հավաքել և հասանելի դարձնել բոլորին :

Նախագծեր, Էկոլոգիա, Կլոր սեղան

Էկոլոգիապես մաքուր, անարատ մածուն

Էկոլոգիապես մաքուր, անարատ մածուն

Ընտանեկան նախագծի շրջանակներում ես ու մայրս կաթից  մերեցինք մածուն։  Մեզանից շատ ժամանակ չպահանջվեց, ընդամենը 10-15 րոպեում մերեցինք մածուն, որը ամբողջությամբ պատրաստ կլինի 3-4 ժամում։ 
Մենք այս օրերին, աշխատում ենք շատ քիչ դուրս գալ, և փորձում ենք ամեն բան պատրաստել մեր ձեռքերով, մաքուր պայմաններում։

Տեսանյութը` այստեղ

Իրավունքի հիմունքներ

Իրավունքի հիմունքներ առարկայի ապրիլի 6-10-ի հանձնարարություններ, նախատեսված՝ քոլեջի երկրորդ կուրսի ուսանողների համար

1.Բնական իրավունք

Թեմա 2. Քրեական իրավունք։

Թեմա 3 .Սեփականության իրավունք

Թեմա 4. Ժամանակակից իրավագիտության զարգացման ուղղությունները։

Թեմա 5. Քաղաքացիական իրավունք